FORTACEF® — β‑лактамний цефалоспориновий антибіотик широкого спектра дії для парентерального застосування

Цефепім 1000 мг 

ФОРТАЦЕФ

Бета-лактамний анти­біо­тик. Цефалоспорин IV поколін­ня.

bottle-5-10

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ У ДОРОСЛИХ*:

 • інфек­ції дихаль­них шляхів, у тому числі пневмонія 
 • неуск­лад­нені інфек­ції шкіри та під­шкір­ної клітковини 
 • уск­лад­нені інтра­аб­до­мі­наль­ні інфекції 
 • неуск­лад­нені та уск­лад­нені інфек­ції сечо­вивід­них шляхів 
 • септицемія 
 • емпірич­на тера­пія хво­рих із ней­тро­пе­ніч­ною гарячкою 
 • про­філак­ти­ка піс­ляо­пе­ра­цій­них уск­лад­нень в інтра­аб­до­мі­наль­ній хірургії 

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ У ДІТЕЙ*:

 • пневмонія 
 • інфек­ції сечо­вивід­них шляхів, у тому числі пієлонефрит 
 • інфек­ції шкіри та під­шкір­ної клітковини 
 • емпірич­на тера­пія хво­рих із ней­тро­пе­ніч­ною гарячкою 
 • бак­теріаль­ний менінгіт 
 • Інформація з інструк­ції, затвер­дже­ної МОЗ України 

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Виробництво сертифіковано Агентством з регулювання лікарських засобів та виробів медичного призначення, Велика Британія

Фармакологічні властивості

Грампозитивні аероби 
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes
Streptococcus agalactiae
Інші β‑гемолітичні стреп­то­ко­ки (групи С, G, F)
Streptococcus bovis
Streptococcus viridans
Staphylococcushominis
Staphylococcussaprophyticus
Грамнегативні аероби 1 
Escherichia coli
Klebsiella spp., вклю­ча­ю­чи K. pneumoniae, K. oxytoca, K. ozaenae
Enterobacter spp., вклю­ча­ю­чи E. cloacae, E. aerogenes, E. agglomerans, E. sakazakii
Citrobacter spp., вклю­ча­ю­чи C. diversus, C. freundii
H. influenzae, вклю­ча­ю­чи шта­ми, що про­ду­ку­ють β‑лактамазу, Н. parainfluenzae
Proteus spp., вклю­ча­ю­чи Р. mirabilis, Р. vulgaris
Morganella morganii
Providencia spp., вклю­ча­ю­чи P. rettgeri, P. stuartii
Serratia, вклю­ча­ю­чи S. marcescens, S. liquefaciens
Salmonella spp.
Shigella spp.
Pseudomonas spp., вклю­ча­ю­чи P. aeruginosa, P. putida, P. stutzeri
Грамнегативні аероби 2 
Acinetobacter calcoaceticus, вклю­ча­ю­чи під­ро­ди­ни Anitratus, Iwoffi
Neisseria gonorrhoeae, вклю­ча­ю­чи шта­ми, що про­ду­ку­ють β‑лактамазу
N. Meningitidis
Yersinia enterocolitica
Aeromonas hydrophila
Capnocytophaga spp.
Campylobacter jejuni
Gardnerella vaginalis
Haemophilus ducreyi
Hafnia alvei: Legionella spp.
Moraxella (Branhamella) catarrhalis, вклю­ча­ю­чи шта­ми, що про­ду­ку­ють β‑лактамазу
Анаероби 
Bacteroides spp., вклю­ча­ю­чи В. melaninogenicus та інші мік­ро­ор­ганіз­ми рото­вої порож­ни­ни, що нале­жать до Bacteroides та Fusobacterium spp. 
Peptostreptococcus spp. Veillonella spp.
Clostridium perfringens
Mobiluncus spp.

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЬ З ЛІКАРЕМ